Introduksjon til Situasjonskart

Automatisk produksjon av situasjonskart erstatter manuelle rutiner med å produsere situasjonskart i forbindelse med byggesøknader.

Bestilleren får de nødvendige dokumentene umiddelbart, og trenger ikke å betale for dokumentene der og da. Gebyret tar kommunene igjen ved innsending av søknad.

Situasjonskart består av:

  • Bestemmelser til arealplan
  • Følgeskriv
  • Kommuneplankart
  • Reguleringsplankart (bare bakgrunnskart hvis det ikke finnes på eiendommen)
  • Samfunnssikkerhet (bare bakgrunnskart hvis det ikke finnes på eiendommen)
  • Situasjonskartet

Innhold på situasjonskaret som tilhører reguleringsplaner er rødt.

Innhold på situasjonskaret som tilhører kommuneplan er brunt.

For å bestille naboliste må du ha opprettet konto hos Ambita.

2017-08-26T13:46:29+00:00