Introduksjon til Kartbestilling

GISLINE Kartbesitlling tilbyr digitale kart i SOSI eller DXF format.

Løsningen inneholder to produkter:

  • Detaljerte kardata med VA
  • Plandata

Informasjon om produktene finnes i løsningen.

For å fullføre handelen må du ha opprettet konto hos Ambita.

2017-08-26T13:47:58+00:00