Tilgang til rapporter

For å få oppgitt brukernavn og passord kan du sende en henvendelse til postgd@alta.kommune.no.

Begrunn kort hvorfor du vil ha tilgang til dokumentene.

2017-11-21T13:33:53+00:00