Introduksjon til Planinnsyn

GISLINE PlanInnsyn er en selvbetjeningsløsning på nett, der alle plandata i kommunen (både gjeldende planer og planer under arbeid) presenteres samlet sammen med:

Opplysninger om planens status i planprosessen
• Alle sakens dokumenter
• Bakgrunnskart og flybilder med mulighet for utskrift.
• Andre relevante temadata

2017-08-26T12:22:11+00:00