FULL SKJERM

GRUNNKART OG AREALPLAN

Standard grunnkart sammen med arealplaner som oppdateres daglig, klikk her for å søke i planregister.

FULL SKJERM
PLANFORSLAG – KOMMUNEPLANENS AREALDEL

ALTA I 3D

Se på sol/skyggeforhold sammen med bl.annet arealplaner og utbyggingsprosjekt i 3D.

KOMMUNEKART 3D
CITYPLANNER MED UTBYGGINGSPROSJEKT
CITYPLANNER MED DIVERSE
FULL SKJERM

GRUNNKART, AREALPLANER, TEMAKART OG DOK

Grunnkart, arealplaner og DOK, beskrivelse av DOK finner du her. Oversikt over Alta kommune sine DOK data finner du her.

FULL SKJERM