Image

Antall Bruksenhetstype B(olig) gitt IG - Pr. Bygningstype Fordelt På År

Oppdatert: 2022-01-21

TOTALT MELLOM 2010 OG 2020 = 1505


TOTALT I 2010 = 180


TOTALT I 2011 = 80


TOTALT I 2012 = 128


TOTALT I 2013 = 103


TOTALT I 2015 = 120


TOTALT I 2014 = 90


TOTALT I 2016 = 169


TOTALT I 2017 = 206


TOTALT I 2018 = 137


TOTALT I 2019 = 175


TOTALT I 2020 = 117