Image

Antall Bruksenhetstype B(olig) gitt IG - Pr. Bygningstype Fordelt På År

Oppdatert: 2022-03-18